เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
บุคลากร
สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช  
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช  
ส่วนบริหารงานทั่วไป  
ส่วนวางแผนและประเมินผล  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี  
ส่วนกำกับดูแลฯ  
สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด  
บริการข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช โทร. 0-7532-4071-2

Last update: Wednesday, January 25, 2017
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช > บุคลากร > ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10