นางกมลรรจน์ สิกเสน สรรพากรพื้นที่น่าน นำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน เข้าร่วมประกอบพิธีมหามงคล ทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนัชกาลที่ 10 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดน่านและลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน