นางกมลรรจน์ สิกเสน สรรพากรพื้นที่น่าน นำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ร่วมงานวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 103 ปี 2 กันยายน 2561 ในโอกาสนี้ นายชินนิวัฒน์ มูลฐี นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ได้เข้ารับโล่ข้าราชการตัวอย่างจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ กรมสรรพากร