สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านให้ความรู้ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ รุ่นล่าสุด 110 คน 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน