หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมกันเป็นเจ้าภาพประชุมสภากาแฟ โดยมีท่านสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดน่าน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.00 - 09.00 น.
Page 1     : :   Next >>