วันนี้ 23 เม.ย.62 เวลา 07.00 น. สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านได้จัดสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อพบปะหารือข้อราชการตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน