14 พฤษภาคม 2562 นางกมลรรจน์ สิกเสน สรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562