สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านจัดกิจกรรมโครงการ "สอนภาษีสำหรับเยาวชน" ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 19 มกราคม 2561