ท่านพัชรินทร์ โชไชย สรรพากรพื้นที่น่าน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดสวนหอม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 24 สิงหาคม 2559