เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


 

 

 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 28 กรกฎาคม 2561
ยินดีต้อนรับท่านสุเทพ ชาญณรงค์ สรรพากรพื้นที่พิจิตร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสอบราคาการจัดจ้างพนักงานบริการทำความสะอาดอาคารฯ สนง.สรรพากรพื้นที่พิจิตรและสาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานสรรพากรภาค 7 ตรวจราชการสท.พิจิตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
คู่มือประชาชน คบจ.พิจิตร
โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

 

 


Last update : Tuesday, September 25, 2018