เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Last update : Wednesday, July 22, 2015