เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ทำเนียบผู้บริหาร
พื้นที่รับผิดชอบ
โครงสร้างบริหาร
อัตรากำลัง
เบอร์โทรศัพท์
25620529
25620517
25620504-07
25620430
25620206
25611227
25611024
25611022
25611016
25610921
25610328
25591115
25590308
2558-01
2557-21
2557-17
2557-18
2557-19
2557-20
2557-14
2557-13
2557-12
2557-11
2557-10
2557-9
2557-8

Last Update : Thursday, April 22, 2010