เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


:: รู้จักประจวบคีรีขันธ์ ::
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ :: เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ่ำ งามล้ำน้ำใจ
กรมสรรพากร ::
เว็บไชต์จังหวัดประจวคีรีขันธ์

 

ข้อมูลทั่วไป :
ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในภาคกลางตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับ
ภาคใต้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นที่ตั้งของ
เมืองนารังสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธาน
แต่ได้ร้างไปเมื่อครั้งกรุงแต่ต่อ
มาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปาก
คลองอีรม ชื่อว่าเมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวมเมืองบาง
นางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่า
เมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุยจนกระทั่ง
พ.ศ.2441 จึงย้ายที่ว่าการมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลักหรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน


OTOP ผลิตภัณฑ์ 1ตำบล

การเดินทาง :
...ทางรถยนต์จากรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้น
ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงประจวบคีรีขันธ์รวมระยะทาง 281 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
...รถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งสายใต้ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี) มีบริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-ปราณบุรี และกรุงเทพฯบางสะพานเป็น
ประจำทุกวัน
  ทางรถไฟ :
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการรถไฟไปหัวหินปราณบุรีและประจวบ
คีรีขันธ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประ
เทศไทย


ท่องเที่ยวเมืองประจวบ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ :
อำเภอเมือง-อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอทับสะแก 42 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปราณบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบางสะพาน 75 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอหัวหิน 90 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบางสะพานน้อย 112 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกิ่ง อำเภอสามร้อยยอด 45 กิโลเมตร
  อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ จดจังหวัดเพชรบุรีทิศใต้ จดจังหวัดชุมพรทิศตะวันออก จดอ่าวไทยทิศตะวันตก จดประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็น เส้นกั้นพรมแดน

Last update :
 Friday, December 16, 2011