เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Area Revenue Office

 

๒๐/๐๓/๒๕๖๒ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๑ [ภาพรถยนต์ที่จะขายทอดตลาด]
๒๖/๑๑/๒๕๖๑ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒ [ภาพรถยนต์ที่จะขายทอดตลาด]
๒๐/๐๓/๒๕๖๑ ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง (ปริญญาตรี)
๐๘/๐๓/๒๕๖๑ ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.)
๐๗/๐๓/๒๕๖๑ ประกาศสำนักงานสรรพากรภาค ๖ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๑๐/๐๑/๒๕๖๑ กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่าน "Website On Mobile"
๒๙/๑๑/๒๕๖๐ คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง บริการให้คำปรึกษาความรู้ด้านภาษี เชื่อมโยง ๓ กรมภาษี เพื่อผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
๐๗/๑๑/๒๕๖๐ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๑/๐๘/๒๕๖๐ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน, [ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ]
๒๑/๐๘/๒๕๖๐ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานขับยานพาหนะ, [ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ]ข่าว สท.ประจวบ
๒๑/๐๘/๒๕๖๐ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, [ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ]
๑๖/๐๘/๒๕๖๐ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)
๓๐/๐๕/๒๕๖๐ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๕ คัน
๒๐/๐๔/๒๕๖๐ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
1661 RD Call Center เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น.
 
 
 
e-services
e-services
 
download
 
contact us
e-filing
 
hotmenu

ราชบุรี

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 1 นครปฐม 2
สมุทรสาคร 1 สมุทรสาคร 2 สมุทรสงคราม เพชรบุรี สรรพากรภาค 6
 
คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร     กรอบการเจรจาภาษีซ้อน ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
สมาคมข้าราชการสรรพากร ROH     RD Camp ค่ายภาษีสนุก สำหรับคนรุ่นใหม่
สรรพากรสาส์นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC1111
1161 RD Call Center สำนักงานบัญชีตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว แนะนำเว็บไซต์ บริการ 3 กรมภาษี เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
Last update :
 Wednesday, March 20, 2019