ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                      คำพิพากษาฎีกาที่  3080/23

                      ธนาคารกสิกรไทย

โจทก์

                      นายเตียงพงษ์ แซ่เลียง กับพวก

จำเลย

                      เรื่อง หนังสือมอบอำนาจไม่ระบุว่าให้ฟ้องผู้ใด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มอบอำนาจ,ใบมอบอำนาจ,แต่งทนาย,พยานหลักฐาน,ข้อที่รู้กันทั่วไป,หน้าที่นำสืบ,
                          บรรยายฟ้อง,ฟ้องเคลือบคลุม,ประมวลรัษฎากร

                      หนังสือมอบอำนาจไม่ระบุว่าให้ฟ้องผู้ใด ข้อหาใดแต่ระบุไว้ว่า"ยื่นฟ้อง ต่อสู้เข้าเป็นคู่ความ และดำเนินคดีใด ๆ ซึ่งสาขาที่กล่าวแล้วมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องอยู่"เมื่อจำเลยทำหนังสือสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคารโจทก์สาขาที่  ก. เป็นผู้จัดการ ก. ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้ทำสัญญากู้เบิกเงินบัญชีและมีหนี้อยู่ตามจำนวนที่โจทก์กล่าวในฟ้องจริง  เพียงแต่จำเลยที่ 1 อ้างว่าหนี้จำนองดังกล่าวนี้เป็นส่วนของจำเลยที่ 2  ที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบชำระแก่โจทก์โดยต้องชำระผ่านบัญชีของจำเลยที่  1 ซึ่งโจทก์ก็ทราบดี จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิด ภาระการพิสูจน์ความข้อนี้ตกหน้าที่จำเลยที่  1 ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบว่าข้อเท็จจริงเป็นดังกล่าวอ้าง เมื่อไม่สืบพยาน จำเลยที่ 1 ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี

                     ธนาคารโจทก์มีวัตถุประสงค์อย่างไร   ไม่เกี่ยวกับสภาพแห่งข้อหาของโจทก์หรือข้ออ้างที่โจทก์อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ซึ่งโจทก์จะต้องแสดงโดยแจ้งชัดในคำฟ้องตามนัย ม.172 ป.ว.พ. จึงไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องแสดงมาในคำฟ้อง

                    แม้หนังสือมอบอำนาจจะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์จึงไม่สมบูรณ์ เท่ากับไม่ได้มอบอำนาจกันนั้น  แต่เมื่อจำเลยยอมรับอยู่แล้วว่าได้มีการมอบอำนาจกันจริง จึงไม่จำต้องอาศัยใบมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐานในคดีอีก

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, December 19, 2011

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161