เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการข้อมูลระบบงานDownloadอ้างอิงwww.rd.go.th
ห้องข่าวสรรพากร
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
 
สำนักงานสรรพากรภาค   
 
สรรพากรพื้นที่/จังหวัด   
 
สรรพากรเขต/อำเภอ   
 
ความพร้อมในการใช้คอมฯ   
วิสัยทัศน์
จุลสารสรรพากร
ข่าวแถลงกรมสรรพากร
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
อบรม/สัมมนา
eTaxinfo
กระดานข่าวผู้ประเมินระดับ 9
ข่าวสารอื่น ๆ


การคำนวณคะแนนระดับประสิทธิภาพของสำนักงานสรรพากรเขต/สำนักงานสรรพากรอำเภอ

 

หน่วยงาน

คะแนนเฉลี่ยของกิจกรรม

คะแนนรวม

คะแนนรวมเฉลี่ย

ระดับประสิทธิภาพ

1

2

3

4

5

6

7

สพข.พระนคร

3

3

-

1.50

-

-

-

7.50

2.50

3

สพข.ป้อมปราบศัตรูพ่าย

3

3

-

1.50

-

-

-

7.50

2.50

3

สพข.ราชเทวี

3

3

-

1.50

-

-

-

7.50

2.50

3

สพข.ราชเทวี(สาขา)

3

3

-

1.50

-

-

-

7.50

2.50

3

สพข.สวนหลวง

2.50

3

-

1.50

-

-

-

7

2.33

2

สพข.ห้วยขวาง(สาขา)

3

3

-

0

-

-

-

6

2

2

สพข.บางนา

3

3

-

0

-

-

-

6

2

2

สพข.ประเวศ

3

3

-

1

-

-

-

7

2.33

2

สพข.บางรัก(สาขา 1)

3

2.50

-

3

-

-

-

8.50

2.83

3

สพข.บางรัก(สาขา 2)

3

3

-

2

-

-

-

8

2.67

3

สพข.บางแค

2.83

3

-

3

-

-

-

8.83

2.94

3

สพข.หนองแขม

3

3

-

3

-

-

-

9

3

3

สพอ.หนองขาหย่าง

3

3

-

3

-

-

-

9

3

3

สพอ.เมืองอุทัยธานี

3

3

-

3

-

-

-

9

3

3

สพอ.อุทัย

3

3

-

2.67

-

-

-

8.67

2.89

3

สพอ.พระนครศรีอยุธยา

1.33

2.33

-

1.67

-

-

-

5.33

1.78

2

สพอ.ศรีราชา(สาขา)

3

3

-

1.50

-

-

-

7.50

2.50

3

สพอ.สัตหีบ

3

3

-

1.66

-

-

-

7.66

2.55

3

สพอ.แหลมงอบ

3

3

-

2

-

-

-

8

2.67

3

สพอ.เมืองตราด

3

3

-

2

-

-

-

8

2.67

3

สพอ.ชะอำ

3

2.67

-

1.50

-

-

-

7.17

2.39

2

สพอ.เมืองเพชรบุรี

3

2.67

-

3

-

-

-

8.67

2.89

3

สพอ.เลาขวัญ

3

2.67

-

0

-

-

-

5.67

1.89

2

สพอ.เมืองกาญจนบุรี

3

3

-

1.33

-

-

-

7.33

2.44

2

สพอ.คลองขลุง

2.17

3

-

0

-

-

-

5.17

1.72

2

สพอ.ขาณุวรลักษบุรี

2.33

3

-

2

-

-

-

7.33

2.44

2

สพอ.เมืองนครสวรรค์

3

3

-

0.50

-

-

-

6.50

2.17

2

สพอ.ตาคลี

3

3

-

1.50

-

-

-

7.50

2.50

3

สพอ.เมืองพะเยา

2.20

2.50

-

3

-

-

-

7.70

2.57

3

สพอ.แม่ใจ

3

2.50

-

1.50

-

-

-

7

2.33

2

สพอ.แม่จัน

2.83

3

-

1

-

-

-

6.83

2.28

2

สพอ.เวียงชัย

2.67

3

-

0

-

-

-

5.67

1.89

2

สพอ.อุทุมพรพิสัย

3

3

-

3

-

-

-

9

3

3

สพอ.ห้วยทับทัน

-

3

-

3

-

-

-

6

3

3

สพอ.เดชอุดม

2.60

2.67

-

0.50

-

-

-

5.77

1.92

2

สพอ.พิบูลมังสาหาร

2.80

3

-

2

-

-

-

7.80

2.60

3

สพอ.โพนพิสัย

2.17

2.50

-

2

-

-

-

6.67

2.22

2

สพอ.ท่าบ่อ

3

2.50

-

1.50

-

-

-

7

2.33

2

สพอ.กุมภวาปี

1.83

3

-

2

-

-

-

6.83

2.28

2

สพอ.หนองแสง

-

3

-

3

-

-

-

6

3

3

สพอ.อ่าวลึก

3

3

-

2.50

-

-

-

8.50

2.83

3

สพอ.เมืองกระบี่

3

3

-

3

-

-

-

9

3

3

สพอ.ท้ายเหมือง

1.67

3

-

2

-

-

-

6.67

2.22

2

สพอ.เมืองพังงา

2.20

3

-

1.50

-

-

-

6.70

2.23

2

สพอ.ปะนาเระ

-

3

-

0

-

-

-

3

1.50

2

สพอ.เมืองปัตตานี

2.33

3

-

3

-

-

-

8.33

2.78

3

สพอ.นาหม่อม

1.60

3

-

0

-

-

-

4.60

1.53

2

สพอ.หาดใหญ่

2.33

2.67

-

3

-

-

-

8

2.67

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   :  1 =  ตรวจระดับความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์  
                         2 =
ระบบงานสร้างฐาน ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน 
                         3 =
ระบบงานกำกับดูแลผู้เสียภาษี โดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการ และให้เป็นปัจจุบัน
                         4 = ระบบงานสำรวจ
                         5 = ระบบงานตรวจสอบ
                         6 = ระบบงาน คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                         7 = ระบบงาน กำกับดูแล ผู้ค้างชำระภาษีโดยใกล้ชิด เป็นรายตัว และเป็น ปัจจุบัน

คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวม หาร จำนวนกิจกรรม  
ระดับประสิทธิภาพ หมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ย กรณีทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ให้ปัดขึ้นเป็น 1  
 NAVIGATOR:  ห้องข่าว > ประสิทธิภาพของหน่วยงาน > สรรพากรเขต/อำเภอ    
   
   
หน้าหลักบริการถาม-ตอบE-mail@pasiแผนผังเว็บไซท์โทรศัพท์Linkติดต่อกรมฯ