ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Untitled Document

วันที่ประกาศ
เรื่อง
รับเอกสารประมูล
ยื่นเอกสารประมูล
ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
27 มิ.ย.49
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Laser Printer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 1,200 เครื่อง
27 - 30 มิ.ย.49
เวลาราชการ
5 ก.ค.49
เวลา 9.30 - 10.00 น.
12 ก.ค.49
20 มิ.ย.49
ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1,400 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 - 23 มิ.ย.49
เวลาราชการ
28 มิ.ย.49
เวลา 10.00 - 11.00 น.
-
clear-gif
Last Update : Tuesday, June 27, 2006