ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาค 8 / ลำปาง (Region 8 / Lampang)
ภาค 8 / ลำปาง (Region 8 / Lampang)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร. 0-5426-5103 - 6, 0-5426-5110 โทรสาร 0-5426-5017, 0-5426-5102
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ
จ.ลำปาง 52220 โทร. 0-5426-6106
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว
จ.ลำปาง 52110 โทร. 0-5426-1151
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ
จ.ลำปาง 52140 โทร. 0-5427-9009
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก
จ.ลำปาง 52180 โทร. 0-5429-9113
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ
จ.ลำปาง 52170 โทร. 0-5429-6163
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง
จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-6628
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา
จ.ลำปาง 52130 โทร. 0-5428-1500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม
จ.ลำปาง 52120 โทร. 0-5427-1227
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน
จ.ลำปาง 52160 โทร. 0-5429-1675
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ
จ.ลำปาง 52150 โทร. 0-5428-9195
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร
จ.ลำปาง 52190 โทร. 0-5426-9456
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, August 18, 2016

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161