เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซท์แนะนำเว็บไซท์ ติดต่อกรมสรรพากร
ประมวลรัษฎากร
ข้อหารือภาษีอากร
คำพิพากษาฏีกา
 
 
     
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

:

เจตนาลวง, นิติกรรมอำพราง, คำมั่นซื้อขาย, ขายฝาก, แบบ

เลขที่คำพิพากษาฏีกา

:

3670/28

เรื่อง 

:

นิติกรรมอำพราง

ฏีกา 

:

ทำสัญญาซื้อขายที่ดินจดทะเบียนไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วโจทก์จำเลยทำสัญญาต่อกันอีกฉบับหนึ่งว่า โจทก์มีสิทธิซื้อที่ดินคืนได้ภายใน 10ปี  ดังนี้   สัญญาที่ทำต่อกันไม่ใช่สัญญาขายฝากหรือนิติกรรมอำพราง แต่เป็นคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตาม ป.พ.พ. ม.456 วรรคสอง  จึงมีผลผูกพันคู่กรณีใช้บังคับกันได้NAVIGATOR:  อ้างอิง > คำพิพากษาฏีกา > 2528 > 2528/3670