เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซท์แนะนำเว็บไซท์ ติดต่อกรมสรรพากร
ประมวลรัษฎากร
ข้อหารือภาษีอากร
คำพิพากษาฏีกา
 
 
     
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

:

ประมวลรัษฎากร

เลขที่คำพิพากษาฏีกา

:

3580/24

เรื่อง 

:

การประเมินภาษีอากรตาม ป.รัษฎากร

ฏีกา 

:

      เมื่อการประเมินภาษีอากรตาม ป.รัษฎากร ไม่ถูกต้องเจ้า พนักงานประเมินย่อมมีอำนาจที่จะแก้การประเมินให้ถูกต้องได้ โดยไม่จำเป็น ที่เงินได้เดิมจะต้องเปลี่ยนแปลงไปNAVIGATOR:  อ้างอิง > คำพิพากษาฏีกา > 2524 > 2524/3580