เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซท์แนะนำเว็บไซท์ ติดต่อกรมสรรพากร
ประมวลรัษฎากร
ข้อหารือภาษีอากร
คำพิพากษาฏีกา
 
 
     
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

:

โอนหุ้น,บริษัทจำกัด,ใบหุ้น,อำนาจฟ้อง,ชี้สองสถาน,ประเด็น,ประมวลรัษฎากร

เลขที่คำพิพากษาฏีกา

:

270/08

เรื่อง 

:

การจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท

ฏีกา 

:

      เมื่อจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทไม่ได้ทำใบหุ้นมอบ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ถ้าโจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นได้โอนหุ้นให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องขอเลิกบริษัท และการโอนหุ้นของโจทก์หา จำต้องได้รับความยินยอมของบริษัทไม่ และไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ การโอน ก็สมบูรณ์
      การมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนของทางราชการเป็นแต่ ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายซึ่งอาจนำสืบหักล้างได้
      เมื่อเอกสารจะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีไม่ได้ เพราะมิได้ปิดอากร แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์แถลงรับว่าได้ ลงชื่อในฐานะผู้โอนจริง ก็ฟังได้ว่าโจทก์ได้โอนขายหุ้นของโจทก์ให้แก่จำเลย ที่ 2 แล้วNAVIGATOR:  อ้างอิง > คำพิพากษาฏีกา > 2508 > 2508/0270