ทั่วโลก
 
 

 สไลด์วิธีการใช้โปรแกรมและวิธีการติดตั้งโปรแกรม
 โปรแกรมช่วยคำนวณ ภ.ง.ด. 91 ขนาด 3,560 KB

      - ช่วยคำนวณเพื่อการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 91
      - สามารถจัดเก็บเป็นไฟล์ และนำไปยื่นทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้
      - สามารถสั่งพิมพ์ลงกระดาษขนาด A4 และนำไปยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้
      - ใช้สำหรับปีภาษี 2548 เท่านั้น
 โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.พ.30 เวอร์ชั่น 1.007 ขนาด 8,147 KB
 โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 1 เวอร์ชั่น 2.1 ขนาด 3,350 KB
 โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 1 เวอร์ชั่น 2.3 ขนาด 604 KB
 โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 2 เวอร์ชั่น 2.1 ขนาด 3,354 KB
 โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 2 เวอร์ชั่น 2.0 ขนาด 604 KB
 โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 3 เวอร์ชั่น 2.4 ขนาด 3,3371 KB
 โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 3 เวอร์ชั่น 2.3 ขนาด 616 KB
 โปรแกรมใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 53  เวอร์ชั่น 2.3 ขนาด 3,355 KB
 โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 53 เวอร์ชั่น 2.3 ขนาด 615 KB
 โปรแกรมบันทึกแบบ ภ.ง.ด. 50 (offline) เวอร์ชั่น 1.2 ขนาด 3,589 KB

Last Update : Thursday, January 5, 2006