ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Documentเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2561

25/04/61 UPDATE กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
24/04/61 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2561
20/04/61 กรมสรรพากรเตือนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
19/04/61 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๕ (๒/๒๕๖๑)
18/04/61 กรมสรรพากรเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับฟังการอบรมสัมมนาเรื่อง “บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน"
11/04/61 สารพันคำถามแบบ ภ.ง.ด. 50
03/04/61 การรายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
31/03/61 แจ้งย้ายสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่าแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
27/03/61 กรมสรรพากรแจ้งใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2560
23/03/61 ขอแจ้งปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการอื่นๆชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 มี.ค.61 ถึงวันเสาร์ที่ 24 มี.ค.61
23/03/61 การให้บริการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561
20/03/61 แจ้งแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน
20/03/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มีนาคม
16/03/61 กรมสรรพากรให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
15/03/61 สัมมนาฟรี เรื่อง “การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50”
07/03/61 ตัวอย่าง เอกสารประกอบการหักค่าใช้จ่ายจริง (ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
06/03/61 กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินและการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการและยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
02/03/61 กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
02/03/61 ขอเชิญตอบแบบสอบถาม เรื่อง การจัดหมวดหมู่ e-Services บนเว็บไซต์กรมสรรพากร
23/02/61 กรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับผู้ประกอบการตลาดในเขตประเวศ
16/02/61 คลายปัญหา ...ไขข้อสงสัย วิสาหกิจชุมชน
16/02/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
13/02/61 คำถาม-ถามบ่อย ปีภาษี 2560
09/02/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๔ (๑/๒๕๖๑)
06/02/61 กรมสรรพากรเตือนระวังภัยแก๊งค์ Call Center หลอกคืนภาษีผ่านตู้ ATM
05/02/61 กรมสรรพากรร่วมกับ 2 สถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
05/02/61 ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินของแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
30/01/61 ร้านค้าปลีก DD มีแต่ได้..กับได้
30/01/61 ชำระภาษีรับทันทีแต้มคลับการ์ด 300 แต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-9เม.ย.61
24/01/61 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มกราคม
23/01/61 RD Intelligence Center ขยายเวลาให้บริการ ปี2561
22/01/61 รับชมคลิปสัมมนาภาษี
21/01/61 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการในต่างประเทศ
15/01/61 สัมมนาฟรี เรื่อง “e-Tax Invoice & e-Reciept”
12/01/61 โปรดทราบการชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ ปีภาษี ๒๕๖๐ ยังคงสามารถชำระภาษีได้ตาม สส.เดิม
11/01/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt"
11/01/61 ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
11/01/61 ร้อยเรื่องลดหย่อน ปีภาษี 2560
11/01/61 ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนไทย – กัมพูชา มีผลใช้บังคับแล้ว
10/01/61 FAQ โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว
05/01/61 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์
03/01/61 กรมสรรพากรเพิ่มช่องทางใหม่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษีผ่านมือถือและเว็บไซต์

ข่าว ปี 2561 >>

ข่าว ปี 2560 >>

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

clear-gif
Last update :
 Wednesday, April 25, 2018

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161