ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ข่าวสารอื่นๆ
เตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2562

ปุ้มสีม่วง 21/08/62 FAQ ปรับปรุงภาษีกองทุนรวม (ตราสารหนี้)
ปุ้มสีม่วง 29/05/62 ประกาษผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 48 (2/2562)
ปุ้มสีม่วง 27/05/62 แจ้งเตือนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบันทึกข้อมูลบนระบบแจ้งการใช้สิทธิ 2 เท่า จากการจ้างงานผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ปุ้มสีม่วง 24/05/62 วารสารสรรพากร ประจำเดือน พฤษภาคม
ปุ้มสีม่วง 17/05/62 สรรพากรจัดเก็บภาษี 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 62 เกินเป้า 2.2 หมื่นล้านบาท
ปุ้มสีม่วง 07/05/62 สรรพากร จับมือ บสย. แนะผู้ประกอบการทำบัญชีเดียวคุ้มกว่า ทั้งช่วยลดต้นทุนกู้เงิน และลดความเสี่ยงจากการโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ปุ้มสีม่วง 03/05/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์
ปุ้มสีม่วง 29/04/62 ระบบยื่นคำขออนุมัติเป็น IBC
ปุ้มสีม่วง 29/04/62 ประกาศผู้ผ่านการทดสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๗ (๑/๒๕๖๒)
ปุ้มสีม่วง 29/04/62 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๘ (๒/๒๕๖๒)
ปุ้มสีม่วง 24/04/62 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2562
ปุ้มสีม่วง 22/04/62 วารสารสรรพากร ประจำเดือน เมษายน
ปุ้มสีม่วง 20/04/62 อย่าตกใจ ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี"
ปุ้มสีม่วง 19/04/62 เอกสารประกอบการสัมมนา "มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้การบูรณาการร่วมกัน 5 หน่วยงาน"
ปุ้มสีม่วง 19/04/62 ชมคลิปการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับนโยบายเก็บภาษีแบบใหม่ปี 62
ปุ้มสีม่วง 19/04/62 ชมคลิปการให้สัมภาษณ์ของรองอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับนโยบายบัญชีชุดเดียว
ปุ้มสีม่วง 11/04/62 สัมมนาฟรี เรื่องมาตรการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการ จัดทำบัญชี ให้สอดคล้องฯ
ปุ้มสีม่วง 11/04/62 สัมมนาฟรี เรื่องภาษีกับธุรกิจ SMEs
ปุ้มสีม่วง 09/04/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์
ปุ้มสีม่วง 09/04/62 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปุ้มสีม่วง 28/03/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง 27/03/62 พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
ปุ้มสีม่วง 27/03/62 สรุปมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
ปุ้มสีม่วง 22/03/62 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.312/2562 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง 22/03/62 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.309/2562 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง 19/03/62 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface
ปุ้มสีม่วง 27/02/62 องค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชนนำส่งหนี้ กยศ. ผ่านกรมสรรพากร
ปุ้มสีม่วง 11/02/62 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.304/2562 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง 01/02/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๗ (๑/๒๕๖๒)
ปุ้มสีม่วง 31/01/62 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร และบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนอย่างไร ???
ปุ้มสีม่วง 30/01/62 กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร. 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
ปุ้มสีม่วง 29/01/62 ชำระภาษีรับทันทีแต้มคลับการ์ด 300 แต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 8 เม.ย. 2562
ปุ้มสีม่วง 29/01/62 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปุ้มสีม่วง 10/01/62 update Q&A e-Donation 2562

ข่าวเก่า ปี 2561 >>

ข่าวเก่า ปี 2560 >>

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

คุยกับน้องอารี
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 21, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161