ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Documentเตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


07/04/60 คำถาม-ถามบ่อย (การติดตามการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
04/04/60 การหลีกเลี่ยงและฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน
29/03/60 ด่วน!! คำชี้แจงกรมสรรพากร การเสีย VAT ของกองทุนฯ
22/03/60 Personal Income Tax ( Filable Tax Return for tax year 2016 )
23/02/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มีนาคม
17/03/60 กรมสรรพากรให้ภาคเอกชนนำรายจ่ายค่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ไปหักภาษีได้ 2 เท่า
16/03/60 ผลประโยชน์ทับซ้อน 360 องศา... เรื่องนี้ต้องขยาย
15/03/60 การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร
15/03/60 กรมสรรพากรชี้แจงการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์
08/03/60 คำถาม-ถามบ่อย (การติดตามการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
06/03/60 4 หน่วยงานจับมือเร่งผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว ทำงบการเงินให้ถูกต้อง
03/03/60 NEW:ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.๒๕๖๐
03/03/60 ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
01/03/60 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ๒๕๖๐
27/02/60 เชิญร่วมงานแถลงข่าว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานเสวนา: e-Taxinvoice by E-mail
23/02/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์
22/02/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง”
10/02/60 ผู้เสียภาษีมั่นใจได้ภาษีคืนไว สรรพากรคืนผ่านพร้อมเพย์มากกว่า 60%
10/02/60 สัมมนาฟรี เรื่อง “หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม”
10/02/60 ด่วน!! คำชี้แจงการขยายกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย
06/02/60 โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
03/02/60 แจ้งเตือน !! การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑ ปีภาษี ๒๕๕๙ ต้องแนบ "ใบแนบแสดงรายละเอียดรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังหักค่าใช้จ่าย" ทุกครั้ง
01/02/60 ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 41(1/2560)
31/01/60 คู่มือภาษีอากรสำหรับกิจการร้านทอง (ฉบับปรับปรุง)
30/01/60 วารสารสรรพากร ประจำเดือน มกราคม
26/01/60 สมัครพร้อมเพย์วันนี้ คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวดเร็ว...ทันใจ
25/01/60 ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในประเทศ
24/01/60 การเป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
18/01/60 การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วม
13/01/60 ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
12/01/60 หลักเกณฑ์ ในการขอเป็นตัวแทนรับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี
18/01/60 ขยายเวลามาตรการภาษีสำหรับ SMEs New Start-Up อีก 1ปี
11/01/60 ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า
11/01/60 คืนภาษีบุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ คืนไวจริงหรือไม่ มาฟังกันชัด ๆ กับอธิบดีกรมสรรพากร ในรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ทาง TV ช่อง 11 NBT คืนนี้ 11 ม.ค.60 เวลา 20.30-21.00 น.
11/01/60 การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
04/01/60  เอกสารสัมมนาภาษี หัวข้อ "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง & ลูกจ้าง ที่ควรรู้"

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-272-8302
clear-gif
Last update :
 Saturday, April 8, 2017

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161