ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ

 

--------------------------------

 

                      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี แต่ไม่สามารถจะไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีในระหว่างเวลาราชการตามปกติได้ กรมสรรพากรจึงเปิดบริการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ดังนี้

                      1.  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. และระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 19.00 น.

                      2.   ทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 19, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161