ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง      การให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ

 

--------------------------------

 

                      เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี แต่ไม่สามารถจะไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีในระหว่างเวลาราชการตามปกติได้ กรมสรรพากรจึงเปิดบริการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม เป็นประจำทุกปี ดังนี้

                      1.  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. และระหว่างเวลา 16.30 น. ถึง 19.00 น.

                      2.   ทุกวันเสาร์ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2546

 

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

อธิบดีกรมสรรพากร

clear-gif
Last update :
 Wednesday, December 23, 2009

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์