ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                    คำพิพากษาฎีกาที่  518/2535

                    บริษัท ไทยแลนด์ สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด

โจทก์

                    กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป.รัษฎากร  มาตรา 65 ทวิ (4)

                    โจทก์ขายตะกรัน ซึ่งมีสารแทนทาลัมเพนต๊อกไซด์เจือปนอยู่ และของชนิดนี้ไม่เคยมีการขายกันมาก่อน โจทก์จึงกำหนดราคาขึ้นซึ่งสูงกว่าราคาตลาดตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี และเมื่อส่งไปขายนอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานผู้ตรวจปล่อยสินค้าก็ไม่ได้แจ้งว่าราคาต่ำไปแต่ประการใด การที่เจ้าพนักงานประเมินคิดคำนวณราคาจากตารางในหนังสือ เมตัลบูลเลทิน ข่าวเหล็กกล้าและโลหะของโลก อันเป็นราคาต่างประเทศที่ตลาดลอนดอน ซึ่งเป็นการคำนวณราคาปริมาณเนื้อแทนทาลัม-เพนต๊อกไซด์ ในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกับของที่โจทก์ขาย ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่จำเลยนำมาเพื่อหาราคาตลาดของของที่โจทก์ขายไป จึงนำมาใช้กับกรณีของโจทก์ไม่ได้ เพราะมิใช่ราคาของชนิดเดียวกัน ณ ที่ส่งของออก เชื่อได้ว่าราคาที่โจทก์ขายนั้นเป็นราคาในท้องตลาด มิใช่ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ (4) การที่เจ้าพนักงานประเมินนำเอาราคาที่ตนกำหนดขึ้นมาประเมินให้โจทก์เสียภาษีการค้าเพิ่มขึ้น จึงเป็นการประเมินที่มิชอบ จำเลยไม่มีสิทธินำภาษีที่โจทก์เสียเกินไว้มาหักได้ จำเลยต้องคืนภาษีในส่วนนี้ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, December 19, 2011

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161