เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซท์แนะนำเว็บไซท์ ติดต่อกรมสรรพากร
บริการแบบพิมพ์
บริการยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
สำนักงานบัญชีตัวแทน
ข่าวสาร
คำถาม-คำตอบ
Download แบบฟอร์ม
โปรแกรมรับยื่นคำขอผ่าน Internet
โปรแกรมรับยื่นคำขอแบบ Offline
 
 
     
 

NAVIGATOR:  บริการอิเล็กทรอนิกส์ > สำนักงานบัญชีตัวแทน > โปรแกรมรับยื่นคำขอแบบ Offline