ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


การเรียกดูแบบฟอร์มต่าง ๆ จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat ในการเรียกดูแบบฟอร์ม  หากเครื่องของท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถคลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรมก่อน ===> Click Acrobat Reader

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม แสดงแบบ
1. ต.ท.01 แบบคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน(เพื่อนำไปกรอก)
Click เพื่อดาวน์โหลด wordfile  ต.ท.01 เลือก File เลือก Save As  เลือก Save เพื่อไปกรอกแบบเองที่ Microsoft Word
2. ต.ท.01 แบบใบแนบคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ต.ท.01
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารใบแนบ ต.ท.01
3. ต.ท.02

แบบแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ใช้บริการของสำนักงานบัญชีตัวแทน

Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file เอกสารใบแนบ ต.ท.02
4. ต.ท.03 แบบสัญญาการตั้งตัวแทนและข้อตกลงในการแต่งตั้งสำนักงานบัญชีเป็นตัวแทน
Click เพื่อดาวน์โหลด wordfile  ต.ท.03 เลือก File เลือก Save As  เลือก Save เพื่อไปกรอกแบบเองที่ Microsoft Word
5. ต.ท.04 แบบคำขอเพิ่ม/ลดจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีของสำนักงานบัญชีตัวแทน
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ต.ท.04
6. ต.ท.05 แบบคำขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ต.ท.05
7. ต.ท.06 แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ต.ท.06
8. ประกาศ ประกาศกรมสรรพากร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ประกาศ
clear-gif
Last update :
 Friday, February 16, 2007

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161