ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว  ปชส. 27/2546

วันที่แถลงข่าว   23  เมษายน  2546

เรื่อง   สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

________________________________________________________________________________

        

                      กรมสรรพากรออกประกาศ กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี  ในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร

 

                     ผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน จะต้องมีคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ  กองทุน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทย  มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้  และนิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขออนุญาตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เป็นต้นไป

 

                     นายวิชัย  จึงรักเกียรติ  รองอธิบดีกรมสรรพากร  กล่าวว่า   “ การกำหนดให้มีสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี ทำให้ผู้เสียภาษี สามารถเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชีตัวแทนเป็นผู้ทำบัญชีและแต่งตั้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร การบริการดังกล่าวนอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีแล้ว  ยังช่วยพัฒนาสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นไปได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลโดยรวมต่อผู้ประกอบการและกรมสรรพากร

 

                     รายละเอียด หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ตามประกาศกรมสรรพากร ติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามได้ที่หน่วยงานสรรพากรทุกแห่ง ”

 

รายละเอียด >>

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161