ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คำแนะนำสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

    การดำเนินการก่อนยื่นคำขอ

    วิธีการยื่นคำขอ

    การดำเนินการหลังจากยื่นคำขอ

คำแนะนำสำหรับสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว

    การยื่นคำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.01)

    การยื่นคำขอ เพิ่ม/ลด รายลูกค้า

    การอบรมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

    การแจ้งการเปลี่ยนแปลงของสำนักงานบัญชีตัวแทน

    การยื่นคำขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาต

    ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีตัวแทน

clear-gif
Last update :
 Thursday, March 10, 2005

 


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161