ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี      ฟังเสียงข่าว

   คำนำ

   สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

   การปฏิบัติเพื่อให้ได้สิทธิในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น

   การปฏิบัติเพื่อให้ได้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได

   การปฏิบัติกรณีขอการรับรองเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

   กฎหมายและแบบคำขอ

   เว็บไซท์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

      (www.nstda.or.th/rdc)

clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักแผนภาษี โทร. 02-272-8637
clear-gif
Last update :
 Friday, June 5, 2015

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161