ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

 

 

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับกรมสรรพากร
ให้บริการชำระภาษี ณ ที่ทำการไปรษณีย์

 

 

         บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ พิเศษสำหรับที่ทำการไปรษณีย์ที่ให้บริการ e-Citizen สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

       

 

 

clear-gif
Last Update : Wednesday, March 21, 2007