ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
อ้างอิงรูปภาพอ้างอิง
 

                      คำพิพากษาฎีกาที่  3039/23

                      ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บี.กริมแอนโก

โจทก์

                      นายออมปาร์กาส มาจาชล์

จำเลย

                      เรื่อง หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบจำนวนตามบัญชี
                        อัตราอากรแสตมป์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มอบอำนาจ,ใบมอบอำนาจ,แต่งทนาย,อุทธรณ์ฎีกา,ความสงบเรียบร้อยข้อที่
                          ไม่ได้อ้างในศาลชั้นต้น,บรรยายคำฟ้องอุทธรณ์,ประมวลรัษฎากร

                       หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบจำนวนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์แล้ว  แต่การที่ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น ถือว่ายังไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ตาม ป.รัษฎากร ม.118 จะใช้หนังสือนั้นเป็นพยานหลักฐานฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้

                      การที่ศาลชั้นต้นรับฟังหนังสือมอบอำนาจเป็นพยาน  เป็นการรับฟังพยานฐานผิดกฎหมายปัญหานี้เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น ก็ชอบที่จะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้

space


Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 1.0

Last update : Tuesday, November 11, 2008
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร