ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


                      คำพิพากษาฎีกาที่  3039/23

                      ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บี.กริมแอนโก

โจทก์

                      นายออมปาร์กาส มาจาชล์

จำเลย

                      เรื่อง หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบจำนวนตามบัญชี
                        อัตราอากรแสตมป์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มอบอำนาจ,ใบมอบอำนาจ,แต่งทนาย,อุทธรณ์ฎีกา,ความสงบเรียบร้อยข้อที่
                          ไม่ได้อ้างในศาลชั้นต้น,บรรยายคำฟ้องอุทธรณ์,ประมวลรัษฎากร

                       หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบจำนวนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์แล้ว  แต่การที่ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น ถือว่ายังไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ตาม ป.รัษฎากร ม.118 จะใช้หนังสือนั้นเป็นพยานหลักฐานฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้

                      การที่ศาลชั้นต้นรับฟังหนังสือมอบอำนาจเป็นพยาน  เป็นการรับฟังพยานฐานผิดกฎหมายปัญหานี้เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น ก็ชอบที่จะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update : Monday, June 20, 2011

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161