ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

กันยายน ๒๕๕๙

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

 

 

 

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

 

วันที่ ๑ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๐(๓/๒๕๕๙)


วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙

วันสุดท้ายของการแจ้งการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๘


วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

วันสุดท้ายของการแจ้งการอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๒


วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

วันสุดท้ายของการแจ้งการอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๖


 

 

clear-gif
Last update : Friday, September 9, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์