ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

  วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๕


วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๗


วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๑ (๑/๒๕๖๐)

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๘

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๑


วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งการอบรมและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๑


วันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อบรมหลักสูตร "Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ TA"


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๙

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๗


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งการอบรมและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๕


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๖

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๒


วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๙


วันที่ ๑๑ และ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ ๔๑(๑/๒๕๖๐)

- วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ทดสอบวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชี

- วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลฯ


วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

- วันหยุดราชการ "ชดเชยวันมาฆบูชา"

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งการอบรมและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๓


วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓


 

 

clear-gif
Last update : Wednesday, February 1, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์