ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

มกราคม ๒๕๖๐

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๑ (๑/๒๕๖๐)


วันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๐

วันหยุดชดเชย "วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่"


 

 

 

clear-gif
Last update : Wednesday, January 4, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์