ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


๒๕๖๑

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๒

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑ 

 


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เปิดยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๘ (๒/๒๕๖๒)


วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หยุดชดเชย "วันฉัตรมงคล" และ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หยุดราชการ "วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หยุดชดเชย "วันวิสาขบูชา"


 

 

 

 

clear-gif
Last update : Thursday, May 9, 2019

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์