ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

พฤษภาคม ๒๕๕๙

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

 

 

 

 

 

  

  


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๙ (๒/๒๕๕๙)


วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันหยุดราชการ "วันฉัตรมงคล"


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันหยุดราชการ "วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันหยุดราชการ "วันวิสาขบูชา"


๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๘


 

 

 

 

clear-gif
Last update : Tuesday, May 3, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์