ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

สิงหาคม ๒๕๕๙

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

 


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งการอบรมและต่อใบอนุญาตฯ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๐

- วันสุดท้ายของการแจ้งการอบรม ปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๒


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๘


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันหยุดราชการ "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"


วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๒ 


วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๖


วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันสุดท้ายของการแจ้งการอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒ 


วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๔


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๙(๒/๒๕๕๙)


 

 

clear-gif
Last update : Tuesday, August 16, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์