ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


๒๕๖๒

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

มกราคม ๒๕๖๓

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เปิดยื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๕๐ (๑/๒๕๖๓)


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

หยุดราชการ "วันขึ้นปีใหม่"


 

วันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรสำหรับ TA"


 

 

clear-gif
Last update : Tuesday, January 7, 2020

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์