ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

ตุลาคม ๒๕๕๙

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙ 

๓๐

๓๑


วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ ๒๗


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๘

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งการอบรมและต่อใบอนุญาตฯ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๔

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๖


วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๕

- วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๑


วันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ดำเนินการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๐ (๓/๒๕๕๙)

- วันที่ ๘ ต.ค. เวลา ๙.๐๐ น. ทดสอบวิชาการบัญชี เวลา ๑๓.๐๐ น. ทดสอบวิชาการสอบบัญชี

- วันที่ ๙ ต.ค. เวลา ๙.๐๐ น. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรฯ


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันครบกำหนดเวลาการอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ ๓๐


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันปิยมหาราช


วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันหยุดชดเชย "วันปิยมหาราช"


วันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันอบรมปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี" รุ่นที่ ๓๙


 

 

clear-gif
Last update : Thursday, October 13, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์