ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

 

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

 

 


วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๘

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๔

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๖

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๙


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญขีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๕

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญขีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๑


วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญขีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๐


วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญขีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๓


 

 

clear-gif
Last update : Thursday, February 23, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์