ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

สิงหาคม ๒๕๖๐

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

 


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๐

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๒


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๘


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งอบรมและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๒ 


วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

หยุดชดเชย "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"


วันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

อบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับประมวลรัษฎากร"


วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๖


วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๔


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๒ (๒/๒๕๖๐)


 

 

clear-gif
Last update : Thursday, February 23, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์