ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๐

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๗

- วันครบกำหนดเวลาอบรม ปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๒


วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๓

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญขีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๘


วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๙


วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๕


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันอาสาฬบูชา


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันเข้าพรรษา


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

- หยุดชดเชย "วันอาสาฬหบูชา"

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๔

 

- วันสุดท้ายของการแจ้งอบรม ปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๐


วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หยุดชดเชย "วันเข้าพรรษา"


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งอบรมและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒


วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๔


วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อบรมหลักสูตร "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs"


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หยุดราชการ "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)"


 

 

clear-gif
Last update : Wednesday, May 3, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์