ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

ตุลาคม ๒๕๖๐

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘ 

๒๙

๓๐

๓๑


วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๕ พร้อมแจ้งอบรมและขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ ๒๗


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๓ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๘

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๔

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๖

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๑ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๓๙


วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๑๕

- วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๒ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ ๒๑


วันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๓ (๓/๒๕๖๐)


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันครบกำหนดเวลาอบรมปีที่ ๔ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นที่ ๓๐


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

หยุดราชการ "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่ ๙)"


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

หยุดราชการ "วันปิยมหาราช"


วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

หยุดราชการ "วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)"


 

 

clear-gif
Last update : Monday, May 1, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์