ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

เมษายน ๒๕๖๑

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐


วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๑

วันอบรมปฐมนิเทศ TA รุ่น ๔๒ และ ๔๓


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

หยุดราชการ "วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"


วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

หยุดราชการ "วันสงกรานต์"


๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๔(๑/๒๕๖๑)


 

 

clear-gif
Last update : Tuesday, June 5, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์