ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

เมษายน ๒๕๕๗

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐


วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๗

วันอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร"


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

วันหยุดราชการชดเชย "วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"


วันที่ ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๕๗

วันหยุดราชการ "วันสงกรานต์"


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๓(๒/๒๕๕๗)


๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ประกาศผลการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๓๒(๑/๒๕๕๗)


 

 

clear-gif
Last update : Tuesday, February 25, 2014

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์