ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


๒๕๖๒

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

  


วันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๔ (๑/๒๕๖๑)


วันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อบรมหลักสูตร "Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ TA"


วันที่ ๑๗ และ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ ๔๔(๑/๒๕๖๑)

- วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ทดสอบวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชี

- วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลฯ


 

 

clear-gif
Last update : Monday, December 17, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์