ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


๒๕๖๒

 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

มกราคม ๒๕๖๑

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เปิดยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๔ (๑/๒๕๖๑)


วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

หยุดราชการ "วันขึ้นปีใหม่"


 

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

หยุดชดเชย "วันสิ้นปี"


 

วันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

อบรมหลักสูตร "เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ TA"


 

 

clear-gif
Last update : Friday, December 14, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์