ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รองอธิบดี
นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม

ประวัติการศึกษา

2526 - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541 - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2550 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2558 - การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 81


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2552 - นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 9
2553 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
2554 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
2558 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
2559 - ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
2561 - ปัจจุบัน  รองอธิบดี กรมสรรพากร

   


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, October 3, 2018

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161