ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


clear-gif
มีนาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02855 วันที่ : 5 มีนาคม 2541
2.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02858 วันที่ : 5 มีนาคม 2541
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีองค์การค้าของคุรุสภาของดเว้นไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03609 วันที่ : 24 มีนาคม 2541
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/399 วันที่ : 4 มีนาคม 2541
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีคำนวณรายรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/420 วันที่ : 9 มีนาคม 2541
6.
เรื่อง : อากรแสตมป์ ค่าสินจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/464 วันที่ : 12 มีนาคม 2541
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจกของแถม
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/466 วันที่ : 13 มีนาคม 2541
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/467 วันที่ : 13 มีนาคม 2541
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การรับจ้างปลูกต้นพันธุ์ไม้
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/473 วันที่ : 16 มีนาคม 2541
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/484 วันที่ : 17 มีนาคม 2541
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, August 19, 2020

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161