ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มกราคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00137 วันที่ : 7 มกราคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
         ต่างปีภาษีกัน และการคำนวณจำนวนปีที่ทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00140 วันที่ : 7 มกราคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00218 วันที่ : 12 มกราคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00581 วันที่ : 21 มกราคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายรับจากดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00658 วันที่ : 25 มกราคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับจ้างตัดเย็บกระเป๋าหนังเทียม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00680 วันที่ : 25 มกราคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับซื้อฝากที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/00783 วันที่ : 27 มกราคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/134 วันที่ : 29 มกราคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำบัญชี รายงานภาษีซื้อ
         และการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.012 วันที่ : 7 มกราคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเลิกประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.00220 วันที่ : 12 มกราคม 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161