ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
กุมภาพันธ์
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากรในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1060 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2542
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน โดยมีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์
         รวมอยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี เพียงคนเดียว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1089 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำการสอนที่มหาวิทยาลัยของรัฐ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1090 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1093 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2542
5.
เรื่อง : ภาษีการค้า กรณีการดัดแปลงรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1502 วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้บริษัทในเครือฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1510 วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2542
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายใบยาสูบตากแห้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01595 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2542
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01597 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01604 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตั้งเงินสำรองค่าเผื่อหนี้สูญ หรือหนี้สงสัยจะสูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/01746 วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161