ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มีนาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการนับระยะเวลาการทำงานจากการโอน
         เปลี่ยนนายจ้าง สำหรับเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02023 วันที่ : 2 มีนาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยออกไปให้กับธนาคารประเทศเยอรมัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02024 วันที่ : 2 มีนาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิรับเงินค่าจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02052 วันที่ : 3 มีนาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02176 วันที่ : 8 มีนาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02241 วันที่ : 10 มีนาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
         ซึ่งได้รับในปีภาษีถัดไป
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02286 วันที่ : 11 มีนาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกเสียภาษีสำหรับเงินภาษีที่นายจ้างออกให้ ซึ่ง
          คำนวณจากเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02288 วันที่ : 11 มีนาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการใช้บริการโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02290 วันที่ : 11 มีนาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอคืนดอกเบี้ยภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02305 วันที่ : 12 มีนาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายบ้านและที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/02307 วันที่ : 12 มีนาคม 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161