ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
เมษายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอคืนภาษีและใช้สิทธิยื่นชำระภาษีล่วงหน้า
         โดยยื่นเสียภาษีปกติรายปี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03192 วันที่ : 7 เมษายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการผิดแบบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03195 วันที่ : 7 เมษายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากพิธีสมรส
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03319 วันที่ : 12 เมษายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีรับฟอกหรือพิมพ์ผ้าตามแบบและรหัสของผู้ผลิต
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03364 วันที่ : 16 เมษายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของแพทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03365 วันที่ : 16 เมษายน 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีผู้มีเงินได้ทำงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03366 วันที่ : 16 เมษายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03406 วันที่ : 19 เมษายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03591 วันที่ : 21 เมษายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับเงินรางวัลในการชิงโชค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03593 วันที่ : 21 เมษายน 2542
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับโอนลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03661 วันที่ : 22 เมษายน 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161