ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
กรกฎาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06381 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06895 วันที่ : 15 กรกฎาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการขอคืนภาษีอัน
         เนื่องมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06988 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำใบกำกับภาษี และใบเพิ่มหนี้ สำหรับกิจการประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06989 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06990 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถานประกอบการของกิจการ
         ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07656 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถานประกอบการของบริษัทผู้ค้าก๊าซซึ่งจ้างโรงบรรจุทำการบรรจุก๊าซ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07672 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินทุนนำเข้าเพื่อชดเชยผลการขาดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07674 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับเงินชดเชยจากสัญญา
         ประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/07685 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการให้แก่
         ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1059 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161