ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
กันยายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09143 วันที่ : 2 กันยายน 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี A และ B เข้ามาให้บริการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09287 วันที่ : 7 กันยายน 2542
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09288 วันที่ : 7 กันยายน 2542
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในที่ดินที่ให้เช่าให้แก่ผู้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09290 วันที่ : 7 กันยายน 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การรับรู้รายได้รายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09558 วันที่ : 14 กันยายน 2542
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงและการทำลายทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09658 วันที่ : 14 กันยายน 2542
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09660 วันที่ : 14 กันยายน 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือนและเงินชดเชย
         ที่ พนักงานได้รับเพราะเหตุออกจากงานระหว่างปีภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09662 วันที่ : 14 กันยายน 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09663 วันที่ : 14 กันยายน 2542
10.
เรื่อง : ของดการชำระภาษีในกรณีโอนทรัพย์สินหรือสินค้าเพื่อชำระหนี้สินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09680 วันที่ : 15 กันยายน 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161