ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
ตุลาคม
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสุราที่คงเหลืออยู่เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10677 วันที่ : 15 ตุลาคม 2542
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10786 วันที่ : 19 ตุลาคม 2542
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10789 วันที่ : 19 ตุลาคม 2542
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายค่าบริการทาง
         วิศวกรรมให้กับบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10930 วันที่ : 22 ตุลาคม 2542
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10965 วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีผู้ซื้อออกแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10967 วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10975 วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ที่ปรึกษา
         ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10976 วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11002 วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำใบกำกับภาษีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11005 วันที่ : 27 ตุลาคม 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161