ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว ปชส.    11/2548

วันที่แถลงข่าว       21  กุมภาพันธ์  2548

เรื่อง    กรมสรรพากรร่วมมือกับ ธกส. และ ธ.นครหลวงไทยให้บริการรับชำระภาษีทุกประเภท 

           สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                  กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  และธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด  (มหาชน)    เปิดให้บริการรับชำระภาษีทุกประเภท ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  ช่วยให้ผู้เสียภาษีสะดวกยิ่งขึ้น

 

                 ในวันนี้  (21 กุมภาพันธ์ 2548)  กรมสรรพากรได้จัดให้มีพิธีลงนามร่วมมือรับชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมสรรพากรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)   และ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์  อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนามกับ นายธีรพงษ์  ตั้งธีระสุนันท์   ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และ นายอรุณ  จิรชวาลา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด (มหาชน)     เพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  โดยเปิดรับชำระภาษีทุกประเภท ณ  Counter    ของสาขาธนาคารทั้ง 2 แห่งทั่วประเทศ  โดย  ธกส. จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548  นี้และธนาคารนครหลวงไทย จะให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548  เป็นต้นไป

 

                 นายศิโรตม์   สวัสดิ์พาณิชย์    อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า  “ การให้บริการยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ของกรมสรรพากรและการชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก  รวดเร็ว   ประหยัดเวลา  และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก  ในวันนี้ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีช่องทางนำเงินไปชำระภาษีได้เพิ่มขึ้นผ่าน Counter ของ ธกส. และธนาคารนครหลวงไทยทุกสาขา  จึงขอเชิญชวนให้ผู้เสียภาษี   โดยเฉพาะผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในขณะนี้สามารถเลือกใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวได้  จะได้รับความสะดวกเช่นเดียวกัน ”

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161